Publikováno: 26. 05. 2011

 

Sortimentace surového dříví je víceúčelový lesnický softwarový nástroj pro všechny, kterým není lhostejná ekonomika lesního podniku (a nejen vlastního).

Všem zájemcům bude od 1. června 2011 k dispozici program ZNALEC verze 4.3 rozšířený o sortimentaci surového dříví (porostní zásoby nebo těžebního etátu), který může být užitečný například pro:

 

Znalce:

- Chcete se více přiblížit tržní hodnotě lesních porostů?

- Máte málo zakázek na zpracování znaleckých posudků a chcete tento výpadek kompenzovat jinou činností?

 

Privátní poradce, zpracovatele LHP/LHO, OLH apod.:

- Chcete se stát také poradci na ekonomické otázky u vlastníků lesa?

 

Vlastníky a správce lesních majetků:

- Chcete objektivizovat (optimalizovat) svoje rozhodování při lesnickém hospodaření?

- Chcete využít digitální LHP s možností vlastních korekcí všech vstupních údajů?

- Chcete zlepšit zpeněžení těžebního fondu variantně prováděnými sortimentačními kalkulacemi s vlastními modely?

- Chcete umět v případě pronájmu lesa porovnat předpokládaný roční či decenální výnos z lesního majetku s nabízenou výší nájemného?

 

LČR, s.p.:

- Chcete umět posoudit výhodnost či nevýhodnost, resp.  reálnost nabídek dodavatelů lesnických prací (těžebních nákladů a výnosů z prodeje dříví na P nebo na OM) v rámci veřejné zakázky na příslušné smluvní jednotce nebo její části?

- aj.

  

Nový modul SORITMENTACE si zájemci mohou objednat v následujících variantách:

a) Jako samostatný modul SORTIMENTACE pro nové uživatele,

b) Jako upragde programu ZNALEC pro stávající uživatele programu verzí 4.1 či 4,2

c) Jako kompletní program ZNALEC 4.3 s oceňovacím a sortimentačním modulem pro nové uživatele.

 

Bližší informace o programu naleznete na úvodní webové stránce ve volbě Produkt, Doplňky a info (charakteristika programu), ve volbě Produkt, Ceník (cena za licenci a obchodní podmínky) nebo ve volbě Produkt, Objednejte si (zde je možnost objednávky programu prostřednictvím objednávkového formuláře).