Publikováno: 04. 12. 2018

Dnes 30.11.2018 se v ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočce Brno uskutečnil seminář "Současná situace v oceňování lesa a škod na lese".

Hovořilo se o připravované novele zákona o oceňování majetku, připravované novele oceňovací vyhlášky, připravované novele vyhlášky o způsobu výpočtu výše škody nebo újmy způsobené na lesích, ale také o výkonu znalecké činnosti apod.

Jednotlivá témata jsou obsažena v této prezentaci, jejíž součástí jsou i vybrané právní věty týkající se výkonu znalecké činnosti.